0:06 Banner Gateway Medical Center (Gilbert, AZ)
1:13 Banner MD Anderson Cancer Center (Gilbert, AZ)
3:40 Cardon Children's Medical Center (Mesa, AZ)
5:38 Banner Desert Medical Center (Mesa, AZ)
8:12 Banner Del E. Webb Medical Center (Sun City West, AZ)